Hjälp Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademin och projektet “bildade ingenjörer” genom att svara på en webbenkät.

I projektet undersöks bilden av ingenjörsyrket i samhället där vi försöker förstå varför och framför allt varför man inte söker sig till en ingenjörsutbildning. En del av studien handlar om dagens studenters syn på ingenjörsutbildningen och det är därför ditt svar i denna enkätstudie är viktigt. Undersökningen riktar sig till dig som är student, oavsett om du läser till ingenjör, eller inte.

Den beräknas ta 10 minuter att fylla i och vi är otroligt tacksamma för din medverkan. Resultatet kommer att presenteras som en del av projektsammanställningen och finnas tillgänglig på IVAs studentråds hemsida under oktober månad.

Du hittar enkäten här: http://www.surveymonkey.com/s/MB7BK5G

För frågor på enkäten kontakta:
Amanda Stehn
amanda.stehn@gmail.com

 


 

Help IVA and the project “learned engineers” by answering a survey.

In the project we are trying to find out how the image of the engineer is looking and why people do not apply for engineer studies. A part of the survey is about the student view of the engineer education. Therefore your answer is important. The survey is aimed at students, both engineers and non engineers.

It will take about 10 minutes to fill it out and we are very grateful for your help. The results will be presented as a part of the project compilation and will be available at IVAs homepage in October.

You will find the survey here: http://www.surveymonkey.com/s/MB7BK5G

For questions contact:
Amanda Stehn
amanda.stehn@gmail.com