TidningBrukar du använda dagsaktuella artiklar i dina uppsatser? Eller letar du efter den där debattartikeln från 2007?

Då vill biblioteket tipsa om att du kan använda Retriever Mediearkivet, en av bibliotekets databaser. Där hittar du tidningsartiklar från svenska dagstidningar, till exempel Sydsvenskan, DN, Svenska dagbladet och Dagens Industri. Retriever Mediearkivet är ingen ny databas på biblioteket, men har blivit alltmer efterfrågad.

– Dagstidningar tar allt oftare betalt för material på nätet. Då är det extra viktigt att känna till att vi har fri tillgång till en mängd artiklar, säger bibliotekarien Linda Karlsson som arbetar med databaser och e-tidskrifter.

Arkivet uppdateras dagligen, och artiklarna visas i de flesta fall även i pdf-version. I databasen finns inte bara dagstidningar utan också artiklar från exempelvis Fokus, MacWorld, Ny teknik, Computer Sweden, Sköna hem och Dagens medicin.

Har du frågor om Retriever Mediearkivet eller om bibliotekets andra databaser och e-tidskrifter, hör av dig till Linda Karlsson eller Karin Ericson Lagerås på biblioteket.

Linda Karlsson: linda.karlsson@mah.se, 040 – 66 57507
Karin Ericsson Lagerås: karin.ericson@mah.se, 040 – 66 57101

 


 

Do you use news articles in your essays? Or are you looking for that debate article from 2007?

If so, the Library wants to inform you that you can use Retriever Mediearkivet, one of the data bases in the library. Here you can find news paper articles from Swedish news papers such as Sydsvenskan, DN, Svenska dagbladet and Dagens Industri. Retriever Mediearkivet is not a new data base but it has become more and more requested.

– News paper articles are more often charging for their material online. Then it is important to know that we have free access to several articles, says librarian Linda Karlsson that works with the data bases and e papers.

The archive is updated daily and the articles are mostly shown in pdf versions. In the database you can also find articles from for example Fokus, MacWorld, Ny teknik, Computer Sweden, Sköna hem and Dagens medicin.

If you have any questions you can contact the librarians Linda Karlsson and Karin Ericson Lagerås at the library.

Linda Karlsson: linda.karlsson@mah.se, 040 – 66 57507
Karin Ericsson Lagerås: karin.ericson@mah.se, 040 – 66 57101