På FORUM väljs studentrepresentanter till de olika beslutande och beredande grupperna som finns på fakultets- och central nivå på universitetet. Kravet på de som sitter i de olika centrala grupperna är att du som representant kan svenska flytande.

Ditt inflytande behövs – för ett bättre universitet!

Vill du utöva studentinflytandet gentemot universitetet? Vill du se till att din och kommande studenters studietid håller hög kvalité? Som studentrepresentant kommer du att få värdefulla erfarenheter för framtiden samtidigt som du representerar dina klasskamrater och övriga studenter för att ni ska få en så bra utbildning och studietid som möjligt! Erfarenhet likt denna ser dessutom väldigt bra ut på ditt CV.

Du har också chansen att ta en plats i Kårens Fullmäktige (FUM). FUM är Kårens högst beslutande organ och består av 29 studenter, tio av dessa väljs genom FORUM. Blir du invald i FUM kan du även få ett heltidsuppdrag på Kåren.

Alla studentrepresentanter kommer att genomgå en utbildning för de positioner som de valts för och de kommer alltid få stöd från Studentkåren.

Gå med i eventen nedan: 

Centralt FORUM, 21 september i rum NI:A0411 på Niagara (Hit kan du även komma om du inte kan komma på din fakultets FORUM)

Teknik och samhälle, 19 september i rum NI:A0411 på Niagara

Lärande och samhälle, 19 september i rum OR:C127 på Orkanen

Kultur och samhälle, 20 september i rum NI:A0602 på Niagara

Hälsa och samhälle. 20 september på HS i rum AS:U208

Samtliga FORUM börjar klockan 16.15!