– English info further down –

Nu får vi chansen att lära känna medarbetarna på Kåren bättre, här är Paolo Alexandriyski , studentombud för TS: Teknikoch Samhälle som svarar på tre frågor! klicka här för att läsa.

__________

Now we get the chance to get to know the Student Unions employees better. Here we got Paolo Alexandriyski, Student Representative for TS: Technology and Society, answers three questions! Click here to read.