– Vill du vinna en resa till New York?
– Vill du testa dina kunskaper?
– Vill du träffa näringslivet och hjälpa företag med riktiga företagscase?

5-6 mars 2015 genomför Drivhuset Malmö för 9:e gången studenttävlingen Drivhuset24 på Orkanen Malmö högskola. 60 studenter/10 team låses in i Malmö högskolas bibliotek och får 24 timmar på sig att lösa ett företagscase. Teamen blandas med studenter från Malmö högskola, Lunds universitet, Lunds tekniska högskola och Sveriges lantbruksuniversitet! Det är kostnadsfritt att vara med och delta.

Läs mer på:  http://www.drivhuset.se/malmo/projekt/drivhuset24-skanes-vaknaste-tavling

Anmäl dig på: http://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=4474&key=892

Vill du veta mer eller har frågor? 

Kontakta Anna Stèen anna.steen@drivhuset.se