Connectivity Lab Live på MEDEA söker studentvärdar/studentambassadörer den 7-8 december.

Vill du vara med som Studentambassadör/Studentvärd under invigningen av Connectivity Lab? Det blir ett händelserikt och lustfyllt event om utveckling och användning av prototyper i gränslandet mellan konst och teknik, det digitala och det fysiska, på Medea.

 

I så fall kontakta Lina Ehn Öberg: lina.ehn.oberg@mah.se
Se även hemsidan: connectivitylab.mah.se

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Connectivity Lab Live på MEDEA is looking for student ambassadors on December 7-8.

Do you want to join us as a student ambassador during the opening of the conference Connectivity Lab?  It will be an eventful event about development and usability of prototypes in the boarder between art and technology.

 

If so contact Lina Ehn Öberg: lina.ehn.oberg@mah.seSee also: connectivitylab.mah.se