T!= Åsiktstorg!
Varje månad kommer Studentkåren till din fakultet och arrangerar T! Då har du chansen att berätta för Kåren vad du tycker kan förbättras på högskolan. Ibland har vi med oss något intressant företag, och vi bjuder alltid på kaffe!

Datum för T! i oktober:

8/10 Kultur & Samhälle (Gäddan) kl. 10-14

9/10 Hälsa & Samhälle (SUS) kl. 10-14

10/10 Teknik & Samhälle (Kranen) kl. 10-14

11/10 Lärande & Samhälle (Orkanen) kl. 10-14

Skärmavbild 2013-10-03 kl. 12.31.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What is T?

Each month, the Student Union visits your faculty and arranges T! It’s your chance to tell the Union what you think can be improved at the university. Sometimes we bring with us an interesting company, and we always offer coffee!

Dates for T! in October

8/10 Culture and Society (Gäddan) at 10-14

9/10 Health and Society (Sus) at 10-14

10/10 Technology and Society (Kranen) at 10-14

11/10 Teaching and Society (Orkanen) at 10-14