Ta med dig lunchlådan och prata idéer med Drivhuset!
Kåren och Drivhuset bjuder in till idélunch.
Behöver du nya idéer för att kunna påverka eller för att utveckla dig själv? Det spelar ingen roll – här finns utrymme för alla! Den 22 oktober klockan 12-13 träffas vi i kårrumet på Hälsa och samhälle för att inspirera varandra, nätverka och hänga.

När: 22 oktober kl. 12-13
Var: Kårrummet på Hälsa & samhälle

Är du kvinna och studerar hälsa eller pedagogik så kan du anmäla dig för att även få gratis lunch. Det är ett begränsat antal platser; maila på en gång till ase.werner@drivhuset.se för anmälan eller mer information! 

………………………………………………………………………..

Bring your lunch box and talk ideas with Drivhuset!

The Union and Drivhuset invites you to Idea Lunch.
Need new ideas to influence or to develop yourself? It does not matter – there’s room for everyone! On October 22, at 12-13, we meet in Kårrumet on Health and Society to inspire each other, network and hang out.

When? October 22, at 12-13
Where? The Union room at Health and Society

Sign up at Drivhuset’s webpage: http://drivhuset.se/malmo/event/idelunch-pa-halsa-och-samhalle-den-22-oktober

Are you a woman and studying health or education? Then  you can sign up to get a free lunch. There are a limited number of lunches; email at once to ase.werner@drivhuset.se to sign up or for more information!

idelunchHS