Vi fortsätter ställa frågor till det nya arbetsgänget på Kåren, se vad Hampus Magnusson, studentombud på Teknik & Samhälle har svarat!

 

3snabba_hampus_ny

 

 

 

 

 

 

 

(Klicka på bilden för större)

 

 

 

 

We continue to ask questions to the new staff of the Union, see what Hampus Magnusson, student representative at Technology & Society answered!

 

3snabba_hampus_eng_ny

 

 

 

 

 

 

 

 

(Click on image for larger)