Varför är det viktigt att rösta i Kårvalet? Här kommer era svar!

(Fråga som ställdes på Kaffe med Kåren).

 

Why is it important to vote in the Union Election? Here are your answers!

(Question asked on Coffee with the Union).