Sista dagen att rösta i Kårvalet var den 14 april. Här är resultatet!

Totalt röstade 10,37% av Kårens medlemmar (5 044 st röstningslänkar mejlades ut) och av dessa röstade 87% på 1-5 kandidater medan 13% röstade blankt.

Se hela valresultatet som en film (på engelska).

 

Här är dina nya fullmäktigeledamöter det kommande läsåret:

 1. Lena Petersson – 11,8% av rösterna
 2. Sarah Adolfsson – 8,8% av rösterna
 3. Charlotta Tjärdahl – 7,4% av rösterna
 4. Fredrik Ernstson – 7,2% av rösterna
 5. Hannah Lithner – 6,9% av rösterna
 6. Gergana Toseva – 6,2% av rösterna
 7. Marisol Pérez O’Connor – 5,9% av rösterna
 8. Alexander Sajland – 5,9% av rösterna
 9. Viktor Wegestål – 5,1% av rösterna
 10. Anna Redman – 4,7% av rösterna
 11. John-Michael Mayol – 4,3% av rösterna
 12. Asif Khan – 4,0% av rösterna
 13. Sabiha Ajrulovska – 4,3% av rösterna
 14. Hampus Magnusson – 3,4% av rösterna
 15. Kristian Lindberg – 3,2% av rösterna
 16. Gustaf Leissner – 2,9% av rösterna
 17. Farshid Azadfar – 2,4% av rösterna
 18. Rhayssa Jaskulski – 2,2% av rösterna
 19. Toktam Jahangiry – 2,1% av rösterna
 20. Hiba Alissa – 2,1% av rösterna

 


 

The last day to vote in the Union Election was April 14th. Here are the results!

All in all 10.37% of the Union members voted (5 044 email links were sent out) and out of these 87% voted on 1-5 persons while 13% voted blank.

See the entire election results as a movie

 

Here are your new council members the next academic year:

 1. Lena Petersson – 11,8% of the votes
 2. Sarah Adolfsson – 8,8%  of the votes
 3. Charlotta Tjärdahl – 7,4%  of the votes
 4. Fredrik Ernstson – 7,2%  of the votes
 5. Hannah Lithner – 6,9%  of the votes
 6. Gergana Toseva – 6,2%  of the votes
 7. Marisol Pérez O’Connor – 5,9%  of the votes
 8. Alexander Sajland – 5,9%  of the votes
 9. Viktor Wegestål – 5,1%  of the votes
 10. Anna Redman – 4,7%  of the votes
 11. John-Michael Mayol – 4,3%  of the votes
 12. Asif Khan – 4,0% out of the votes
 13. Sabiha Ajrulovska – 4,3%  of the votes
 14. Hampus Magnusson – 3,4%  of the votes
 15. Kristian Lindberg – 3,2% of the votes
 16. Gustaf Leissner – 2,9%  of the votes
 17. Farshid Azadfar – 2,4%  of the votes
 18. Rhayssa Jaskulski – 2,2%  of the votes
 19. Toktam Jahangiry – 2,1%  of the votes
 20. Hiba Alissa – 2,1%  of the votes