uppsatstävling om innovationFörmågan att tänka nytt, och att omvandla idéerna till något nyttigt för samhället, är centralt för en hållbar tillväxt. Därför har VINNOVA och ESBRI startat Nytt&Nyttigt – en uppsatstävling på temat innovation, kommersialisering och nyttiggörande. Var med och tävla om resestipendier!

Den människa som lyckades tämja elden för hundratusentals år sedan var nog sin tids stora innovatör. Och Thomas Edison är för evigt förknippad med glödlampan efter att ha introducerat den 1879 – trots att tekniken uppfunnits av andra, många år tidigare. Innovationer rubbar balanser och driver utvecklingen framåt. De har alltid varit viktiga, även om deras betydelse för konkurrenskraft, tillväxt och välfärd har fått allt större uppmärksamhet under de senaste 20 åren. I dag menar många att innovationer kan bidra till att lösa globala samhällsutmaningar som klimatförändringar, åldrande befolkningar, pandemier och terrorism. I takt med att förväntningarna på innovationer ökar, växer också samhällets och företagens behov av att förstå vad innovation är. Hur kan man arbeta mer effektivt med att ta fram nya produkter, tjänster och processer?

Mot bakgrund av detta har VINNOVA i samarbete med ESBRI startat en uppsatstävling om innovation och kommersialisering/nyttiggörande. Tävlingen är öppen för uppsatser/examensarbeten som är framlagda vid svenska högskolor och universitet under läsåret 2012-2013.

Uppsatsen ska vara insänd senast 21 juni 2013.

De tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier à
30 000, 20 000 respektive 15 000 kronor.

 

Det grundläggande kravet för att delta är att uppsatsen har stark koppling till temat innovation och kommersialisering/nyttiggörande. Läs mer på www.innovationsuppsats.se.

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 The ability to think in new ways, and to transform ideas into something useful for the society, is central to sustainable growth. Therefore, VINNOVA and ESBRI started Nytt&Nyttigt – a thesis competition on the theme of innovation, commercialization and utilization.

The competition is geared towards all faculties and is open for theses projects presented at Swedish university colleges and universities during the academic year 2012–2013. Entries must be at bachelor or master level. The thesis must have received the degree VG (if given).

We need your thesis no later than June 21, 2013.

The authors of the three best theses will receive travel grants à 30.000, 20.000 and 15.000 SEK!

Read more at: www.innovationsuppsats.se.