ungasrosterVill du vara med och ta fram Malmö stads nya Kulturstrategi? Kulturstrategin kommer utgöra en kulturpolitisk plattform för allt kulturliv i Malmö under 2014-2020. 

Kulturstrategin ska tas fram i samrådan med kulturlivet, staden som organisation och malmöborna. För att en bredd av malmöborna ska få komma till tals anordnar Malmö stad nu 2 dialoger för barn och unga i åldrarna 13-25 år, dialoger där de ges möjlighet att vara delaktiga och resonera kring vad kultur är för dem, vad som är viktigt/mindre viktigt, vilken kultur man gillar/ogillar, hur man kan tillgängliggöra kulturen för fler malmöbor.

Mer info finns på www.malmo.se/kulturstrategi och på Facebook.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Do you want to be a part of creating a new Culture strategy for Malmö? The strategy will be a part of a culture political platform for all cultural life in Malmö between 2014-2020.

The cultural strategy will be created together with the cultural life, the city of Malmö and the inhabitants of Malmö. To get a diverse part of the inhabitants of Malmö, two dialogues for children and young people in the ages of 13-25, will be held where they have the opportunity to be a part and reason about what culture is. What is important/less important, what they like/don’t like, how to make culture accessible to the people of Malmö.

More info is found at www.malmo.se/kulturstrategi or at Facebook.