Hjälp Malmö Högskola bli bättre på sex och kärlek!

Just nu pågår en undersökning av studenters erfarenheter av information och insatser kring sexuell hälsa på Malmö högskola. Vi vill veta vad du tycker. Hjälp oss genom att fylla i en enkät!

Använd följande länk för att komma till enkäten:

http://www.easyresearch.se/s.asp?WID=873733&Pwd=61873611

Tack för din medverkan, din medverkan är viktig!

Undersökningen är del av en större utvärdering av Studentkårens och Studenthälsans arbete med sexuell hälsa till studenterna på Malmö högskola. Undersökningen utförs av Kontigo AB på uppdrag av Region Skåne.

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Help Malmö University become better at sex and love!

Right now a survey is taking place that evaluates students’ experiences of sexual health initiatives at Malmö University. We want to know what you think. Help us by filling in a survey!

Use the following link to the survey:

http://www.easyresearch.se/s.asp?WID=873733&Pwd=61873611

Thank you for taking part, your participation is important!

The survey forms part of an evaluation of the Student Union and Student Health Service work related to sexual health for the students at Malmö University. The survey is done by Kontigo AB on behalf of Region Skåne.