Styrelsen för kommande läsår har nu blivit vald av vårt Fullmäktige och ser ut såhär! Det är en styrelse på 9 personer gentemot det nuvarande 11 med en mindre presidial och en mindre ideell ledamot. Vi ser fram emot att ta emot dem och arbeta för att ge er den bästa möjliga studietiden.


The board for the coming academic year has now been elected by our Council and looks like this! It is a board of 9 people compared to the current 11 with a smaller presidium and one less voluntary member. We are looking forward to receive them and work for the best possible study time for you.