Almedalsveckan, genomförs årligen i Visby på Gotland, då företrädare av de politiska partierna samt allehanda intresseorganisationer och företag samlas och diskuterar politik och samhällsfrågor.  I år kommer Studentkåren Malmö finnas på plats fredagen den 6/7  13:30 – 15:00 för att diskutera Studentinflytande och social innovation samt berätta om våra Åsiktstorg.

Åsiktstorget togs fram med visionen om att göra varje students röst hörd, och attvarje student ska höra Studentkåren Malmös röst. Målet är att öka studentinflytandet till den grad att varje student ser det som en självklarhet att i all enkelhet kunna ventilera sina åsikter med Kåren – och känna att det leder till förändring. Torgen har varit en av Studentkåren Malmös centralaste satsningar under verksamhetsåren 2010-2012 och det har visat sig vara en utmärkt plattform med många syften. Åsiktstorgen har även gett upphov och förstärkt samarbetet med både näringslivet men även Malmö stad. Inom projektet Malmö studentstad är Torgen planerade att fungera som underlag för olika typer av undersökningar för att samla studenternas perspektiv och föra det vidare till bl. a. Kommunfullmäktige.Med hänsyn till vikten av social innovation och entreprenörskap i dagens samhälle finns det ett behov av plattformar som framhåller etablering och utveckling av dessa avgörande faktorer. Dessutom kan dessa beståndsdelar styrka en organisations varumärke och servicekvalitet. Åsiktstorgets syfte är att upprätthålla betydelsen av innovativa föreställningar, samtidigt visa anknytningen mellan studentinflytande och social innovation.

Varmt välkommen!