Stort grattis till Gudmundur Sigridarson, student på Kultur & Samhälle, som igår var med i det vinnande laget i NextGen 2013.

 

Vad var det för tävling?

Vi tävlade i lag med studenter, företagsrepresentanter, politiker och tjänstemän från Öresundsregionen.

vinnare

Tävlingen gick ut på att med fokus på livsstil skapa ett triple-helix projekt som kan lyfta Öresundsregionen. Vårt bidrag gick ut på att förstå vad i vår livsstil som skapar en barriär mellan svenskar och danskar, och varför två städer som ligger så nära varandra, känns så långt ifrån varandra.

Lösningen vi föreslog är att rikta in sig på att skapa samarbete mellan grundskolor på den danska och svenska sidan. Skolorna kopplas samman som systerskolor, och förutom att eleverna kan göra skolarbeten tillsammans, ska man även ha ett utbyte där man som svensk elev under en begränsad period får sin undervisning i den danska skolan, och vise versa. Detta för att eleverna från de olika skolorna ska lära känna varandra och få en förståelse för de sociala och kulturella skillnader och likheter som finns.

Varför tror du att just ert bidrag blev det vinnande?

Vi hade en konkret idé som snabbt kan startas som ett pilotprojekt och förhoppningsvis sedan bli permanent. Slutresultatet blir en hel generation som kan se sig själva som Öresundsbor.

Vad fick du med dig för erfarenheter från tävlingen?

Framförallt var det intressant att träffa så många personer med olika bakgrund och erfarenheter, och tillsammans samarbeta och koka ihop allas olika idéer till en fungerande idé.

Gudmundurs lag fick dela på en prissumma av 25000 kr och ska senare få presentera sin idé för Öresundstinget.