Sök ett stipendium på 5 000 kr för projekt som främjar lärande för hållbar utveckling. Det är Hållbar Utveckling Skåne som utlyser stipendiet. Hållbar utveckling är ett vitt begrepp som innefattar ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling. Har du en idé på lager? Sista dag att ansöka är den 16 nov! Läs mer i  infobladet.

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Apply for a scholarship of 5 000 sek for a project that foster learning about sustainable development. It is Hållbar Utveckling Skåne that proclaims the scholarship. Last day to apply is nov 16! Read more in the info leaflet (in swedish).