Start up live Lund - where ideas learn to fly

 

Startup Live Lund – där idéer förverkligas

Startup Live Lund är en tre dagar lång entreprenörskapstävling som ger nätverk, incitament, resurser, expert stöd och feedback för individer att gå från idé till lansering.

Evenemanget äger rum på Ideon i Lund mellan 19-21 April och är öppet för alla. Vinnarna av tävlingen får två stycken biljetter till en av de största startup festivalerna i Europa: The Pioneers Festival.

Som deltagare kan du arbeta på din egen idé eller utveckla någon annans idé. Under evenemanget får du vägledning från våra mentorer och erfarna entreprenörer. Höjdpunkten i helgen kommer att vara den slutliga presentationen inför en panel bestående av experter som kommer att ge insiktsfulla kommentarer. På toppen av det, erbjuder Startup Live ett stort nätverk så att du får chansen att träffa med din framtida medgrundare eller investerare under evenemanget!

Du hittar mer information om evenemanget på startuplive.in/lund!
Glöm inte heller lajka facebooksidan för de senaste uppdateringarna.

 


 

Startup Live Lund – where ideas learn to fly

Startup Live Lund is a three days startup event that provides networking, incentives, resources, expert support and feedback for individuals to go from idea to launch.

The event is going to take place at Ideon in Lund between 19-21 April and is open for everyone. The winners of the event will receive two tickets to one of the largest startups festivals in Europe: The Pioneers Festival.

As a participant you can work on your own idea or develop someone else’s idea. During the event you will receive guidance by coaches and former start-up entrepreneurs. The highlight of the weekend will be the final presentation in front of a panel of experts, who will provide insightful feedback. On top of that, Startup Live offers networking at its best – meet your future co-founder or even investor during the event.

You can find more info at startuplive.in/lund!
Don’t forget to like the facebook page for the latest updates.