Pressmeddelande
2016-08-24 Lund/ Malmö

Rött kort för studentbostäder i Malmö och Lund
Både Malmö och Lund rödlistas återigen i Sveriges Förenade Studentkårers bostadsrapport som släpptes igår. Studenter i de båda städerna kan vänta sig minst ett halvår och upp till två år av osäkra andrahandskontrakt. Ordföranden för Studentkårerna i Lund och Malmö anser båda att det är dags för kommunerna att ta ansvar för sina invånare.
 
Bostadssituationen för studenter i Malmö är kritisk, framförallt vid terminsstart. Malmö har endast studentbostäder till 17% av högskolans studenter och hyran på vanliga lägenheter är så hög att studenter ofta inte har råd med mer än ett rum i andrahand.
 
“Som student i Sverige är du redan ekonomiskt utsatt och att dessutom ha en osäker boendesituation bidrar till ytterligare stress som kan påverka dina studieresultat. Nu när Malmö högskola ska bli universitet borde Malmö stad visa att Malmö är en stad för studenter och därmed ta ett krafttag kring bostadsfrågan.” säger Jenny Börjeson, ordförande för Studentkåren Malmö 
 
7 av 10 nya studenter kan sakna fast bostad i Lund till hösten. Till studenternas bostadsbolag AF Bostäders novischförtur anmälde sig ca 1 900 studenter varav endast ca 700 kan förvänta sig att få bostad. Övriga kan vänta sig upp till ett års kö för ett korridorsrum och över två år för en egen lägenhet. 
 
“Det är oroväckande att man år efter år kan komma till samma slutsats. En slutsats som nu är så uttjatad att den knappt har något nyhetsvärde. I stället ser vi hur bostadsbristen för studenter i dag har blivit normaliserad. Vi vill att kommunen ska ta sitt ansvar då det i grunden inte borde vara upp till kårerna att Lunds kommuns invånare har någonstans att bo.” säger Björn Sanders, ordförande för Lunds Universitets Studentkårer.
Studentkåren Malmö 

Studentkåren Malmö är den största av tre studentkårer i Malmö och representerar 23 000 studenter på grund- och avancerad nivå på Malmö högskolas fyra av fem fakulteter. Studentkåren Malmö ansvarar för att utse studentrepresentanter till samtliga centrala organ på högskolan samt alla organ på de fyra fakulteterna som ingår i verksamhetsområdet. Studentkåren Malmö ansvarar även för studiesociala aktiviteter, framförallt genom deras 12 olika föreningar, samt ger ut tidningen Mahskara.

Lunds Universitets Studentkårer, LUS 
Lunds Universitets Studentkårer (LUS) är den samlade rösten för Lunds 46 000 studenter. Samtliga studentkårer i Lund samarbetar gen-om LUS för att utse studentrepresentanter till universitetsgemensamma organ och verka för de studerandes intressen gentemot universitet, kommun, region och andra för de studerande viktiga aktörer. Utöver den student-politiska uppgiften har LUS även ansvar för en rad kompletterande serviceverksamheter, såsom Bopoolen, studentombudet och tidningen Lundagård.

 

Björn Sanders, Ordförande för Lunds Universitets Studentkårer, LUS 
ordf@lus.lu.se, 0708 – 21 31 17

Jenny Börjeson, Ordförande för Studentkåren Malmö 
jenny.borjeson@karen.mah.se, 0760 – 50 95 64

Carolina Sundberg, Ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer, SFS 
caroline.sundberg@sfs.se, 0705 – 45 70 45