Samtal Med… är Moriska Paviljongens samtalsserie under 2013 där vi möter författare, konstnärer och debattörer som just nu påverkar oss och tar plats i det offentliga rummet i nära, förtroliga och initierade samtal.

 

Samtal med ...

Vårens program:

Moderator för samtliga är den uppskattade och tongivande Mikael Olsson, journalist och tidigare programdirektör på SVT, nu bl.a. programledare för SR:s program Konflikt i P1.

Plats: Moriska Paviljongen
Tid: kl 19-20.30, insläpp kl 18.30,
Pris: förköp 80kr (+avg) via tickster.com eller kulturcentralen.nu / i dörren 100kr
Studentpris för Kårmedlemmar: förköp 60kr/ i dörren 80kr (vid uppvisande av giltig studentlegitimation)

Varmt Välkomna!

 

 


 

Conversations with … are Moriska Paviljongens dialogue series during 2012 where we will meet writers, artists and debaters that are affecting us. Expect close and intimate conversations.  

Samtal med ...Spring program:

Moderator for all conversations is Mikael Olsson, journalist and former program director at SVT, now host for SR program Conflict in P1.

Place: Moriska Paviljongen
Time: at 7pm-8.30pm, entrance from 6.30pm
Price: advance booking 80sek (+fee) via tickster.com or kulturcentralen.nu / in the door 100sek
Student price for Union members: advance booking 60sek/ in the door 80sek (when showing student id)

Welcome!