Prova på mindfulness

Under två kurstillfällen á 1,5 timmar har du som student eller personal vid Malmö högskola möjlighet att prova mindfulness. Det sker i grupp och vi tränar färdigheter och tekniker att använda vid bl a stress, negativa tankar, ältande och för en ökad koncentration. Med mindfulness tränar du dig att vara mer närvarande här och nu.

Vårt prova-på-tillfälle i mindfulness är en början till en möjlig ny livsstil. För att kunna få alla fördelar av teknikerna så behövs mycket egen träning. Kursen är kostnadsfri och mycket omtyckt!

 

Tider våren 2013:

Måndag 21 januari kl 17.15 – 18.45

Måndag 28 januari kl 17.15 – 18.45

Plats: Sal C 127 på Orkanen, bottenvåningen

 

OBS! Ingen föranmälan behövs.

Kom och prova på! De två kurstillfällena har olika övningar. För att få ut mesta möjliga av kurstillfällena bör du komma bägge gångerna, men man kan också delta bara vid ett tillfälle.

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Try mindfulness

During two evenings you as a student have the chance to try mindfulness. There will be two courses, each of about 1,5 hours. We will practice in group and work on skills and technics to use during stress, negative thinking and to increase focus. With mindfulness you practice on being present here and now.

Our test courses is the start to a new life style. To benefit from the technics you will have to practice on your own as well. The courses are free of charge and very popular!

 

Courses spring 2013:

Monday  January 21 at 17.15 – 18.45

Monday January 28 at 17.15 – 18.45

Place: Room C 127 in Orkanen, bottom floor

 

N.B. No registration needed.

Come and try it out! The two courses have different exercises. To get the most out of them you should come both times, but you can also attend one of them.