Kårens studenttidning Mahskara söker nu efter en ny chefredaktör inför nästa termin. Är det du?

Att vara chefredaktör på Mahskara är både roligt, utvecklande och lärorikt. Arbetet innebär en hel del administrativt arbete, men också spännande möten och roliga uppgifter. Som chefredaktör är du din egen chef och du ger dig själv och dina medarbetare i tidningen arbetsuppgifter. Arbetet är ideellt men du får dubbelt betalt i erfarenhet och en fantastiskt bra merit.

mahskara

Som Chefredaktör på Mahskara är du ansvarig utgivare och arbetsleder redaktionen och ansvarar för planeringen av tidningen. Du arbetar som mest intensivt under hopsättningsveckan. Denna infaller två gånger per termin i samband med att tidningen skickas till tryck. Du delar vidare ut uppdrag till övriga redaktionsmedlemmar. I planeringen av tidningen har du textredaktör, bildredaktör och AD till din hjälp. Hur du väljer att lägga upp planeringen och arbetet med tidningen är upp till dig, och med tiden kommer du hitta ett arbetssätt som passar dig. Självklart finns det mallar som tidigare använts på Mahskara du kan använda dig av. Vidare ansvarar du för att tidningens inriktning följs och att Studentkåren kontinuerligt uppdateras.

Om du är intresserad av tjänsten finns det möjlighet att vara med under nästa hopsättningsvecka i november. Du kan även kontakta Thobias Franzén, chefred@karen.mah.se, nuvarande redaktör, för mer information och svar på frågor.

Är du en driftig, nyfiken och kunskapstörstig är det här arbetet för dig. Att vara chefredaktör på Mahskara är att lära för livet!

Skicka din ansökan innehållande CV, textprover samt ett presentationsbrev på till:

erika.persson@karen.mah.se