Creating Knowledge VIIAlla studenter vid Malmö högskola är varmt välkomna att delta i konferensen Creating Knowledge VII!

Konferensen hålls i Lund den 14-16 augusti 2013 och vänder sig till alla som arbetar med utbildningsfrågor och till dig som studerar vid universitet eller högskola. Konferensen handlar om hur olika yrkeskategorier kan samarbeta för att stärka studenters informationskompetens och det självständiga lärandet. Kom och inspireras av våra talare och diskutera med andra konferensdeltagare!

Läs mer om konferensen och anmäl dig på bit.ly/creatingknowledge

Early Bird = lägre pris om du anmäler dig före 30/4, så vänta inte för länge med att anmäla dig!

 


 

All students at Malmö university are welcome to attend the Conference Creating Knowledge VII!

The conference will be held in Lund on August 14-16 2013 and is primarily for people working with educational issues and students at universities. The conference will be about different work groups that can cooperate to strengthen the information knowledge and the individual learning among students. Come and get inspired by our speakers and mingle with other conference attendees.

Read more about the conference and sign up at bit.ly/creatingknowledge

Early Bird = there is a lower price if you sign up before April 30th, so don’t wait to long to register!