Studenter och medarbetare tillsammans: En kick-off för ett mer klimatmedvetet universitet

Studenter och personal välkomnas att vara med på den första klimatdagen någonsin på Malmö universitet! Byt kläder på biblioteket Orkanen, lämna in gammal teknik på Niagara, snacka hållbarhet med lärare på en afterwork, lyssna på intressanta presentationer av Malmö universitets alumner och mycket mer! Ta en titt på det officiella programmet här för att se vad som intresserar dig, med aktiviteter som sträcker sig från klimatångestdiskussioner till en rolig afterwork i Niagara.

Vi hoppas att vi tillsammans, studenter likväl som personal, kan fylla dagen och kvällen med aktiviteter för att ge klimatfrågan extra fokus denna dag. Universitetet siktar på att ha denna dag som en startpunkt för ett långsiktigt engagemang för att ta itu med frågor kring klimatförändringar i vår organisatoriska verksamhet, utbildning, forskning och övrig verksamhet.

Missa dessutom inte att lyssna på lunchföreläsning med Alumni Changemakers redan nästa vecka, 23-25 maj. Föreläsningarna hålls på engelska. Se program och anmäl dig på: https://student.mau.se/kalender/mot-vara-alumni-change-agents/

Students and staff uniting: a kick-off for a more climate conscious university

Students and staff are welcomed to join in the first ever Climate Day at Malmö University! Swap clothes at the Orkanen library, hand in old tech at Niagara, discuss sustainability with your teachers at an afterwork, listen to interesting presentations by Malmö University Alumni, and much more! Have a look at the official programme here to see what interests you, with activities ranging from climate anxiety discussions to an afterwork at Niagara.

We hope that together we can fill the day and evening with activities and encourage you to see this as an opportunity to focus on climate change, our global challenge, together with teachers and fellow students. The university aim to have this day as a starting point for a long-term commitment to address issues around climate change in our organisational activities, education, research, and outreach.

By the way, don’t miss the lunch lecture with Alumni Changemakers already next week, 23-25 ​​May. The lectures are held in English. See program and register at: https://student.mau.se/kalender/mot-vara-alumni-change-agents/