Affisch för Karriärdagarna

Evenemanget är inställt!

Kåren, Vision Student och ST Student anordnar karriärdagar på Kranen för dig som är nyfiken på en karriär i offentlig sektor. Vi håller intressanta karriär- och yrkesföreläsningar.

Du kan boka in dig på cv-granskning och simulerade intervjuer med karriärcoacher under båda dagarna. Så glöm inte att ta med ditt CV! Vi avslutar med ett uppträdande med komikern från WiseCracker’s Comedy Clubs.

Anmälan till karriärcoacher samt cv-granskning görs på: anmalan.kios@gmail.com

Datum: 24 & 25 april
Tid: Se program nedan
Plats: Kranen, Östra Varvsgatan 11 A

 

Program 24 april:

12:15-13:00 – Annika Jonasson, Lunds kommun
Min karriärsresa inom den offentliga sektorn – från receptionist till administrativ enhetschef. Vart går resan härnäst? Annika Jonasson, administrativ enhetschef i Lunds kommun berättar. Sal: C214, Kranen. VI bjuder på lättare lunch. Begränsat antal platser.

15:15-16:00 – Live-intervju
ST:s karriärrådgivare håller en simulerad anställningsintervju på scen med en student från Malmö högskola. Kom och se hur en intervju går till på riktigt. Sal C214, Kranen. Vi bjuder på fika.

 

Program 25 april:

09:15-10:00 – Per Malm, Migrationsverket
Per Malm har jobbat på Migrationsverket sedan 2008. Han kommer att berätta om sina erfarenheter av att jobba med asylprövningar och uppehållstillstånd. Han kommer även berätta mer om framtiden och karriärmöjligheterna på Migrationsverket. Om du är nyfiken på en karriär på en spännande arbetsplats som behöver ny och kompetent personal så ska du definitivt komma hit och lyssna. Sal C214, Kranen. Vi bjuder på frukost

12:30-13:00 – Komikern från WiseCracker’s Comedy Clubs.
Sal C214, Kranen. Vi bjuder på fika.

 


 

This event is canceled!

The Union, Vision Student and ST Student are having career days at Kranen for everyone interested in a future in the public sector. There will be interesting lectures and seminars.

You will also be able to meet career coaches and discuss your CV and simulate interviews. So don’t forget to bring your CV! We finish with a performance by comedians from  WiseCracker’s Comedy Clubs.

Sign up for the career coaches and CV review at: anmalan.kios@gmail.com

Date:  April 24 & 25
Time: See program below
Place: Kranen, Östra Varvsgatan 11 A

 

Program April 24th:

12:15-13:00 – Annika Jonasson, Lund municipality
My career journey with in the public sector – from receptionist to administrative manager. Where do I go next? Annika Jonasson at Lund municipality will talk. Room: C214, Kranen. We serve lunch. Limited number of seats!

15:15-16:00 – Live interview
The ST career coach will give a simulated job interview at stage with a student from Malmö university. Come and find out how an interview is done for real. Room C214, Kranen. We serve coffee.

 

Program April 25th:

09:15-10:00 – Per Malm, The Migration Board
Per Malm has been working at The Migration Board since 2008. He will talk about his experiences of working with asylum cases and residence permit. He will also talk about the future and career options at The Migration Board. If you are curious about this exciting workplace then make sure you don’t miss this seminar. Room C214, Kranen. We serve breakfast.

12:30-13:00 – The comedians from WiseCracker’s Comedy Clubs.
Room C214, Kranen. We serve coffee.