Är du rätt person för att leda Studentkåren Malmös fullmäktigemöten det närmaste året?
Inför verksamhetsåret 14/15 söker Studentkåren Malmö fyra (4) personer som vill vara mötespresidium för organisationens Fullmäktige. Mötespresidium är de personer som leder (mötesordförande) och för protokoll (mötessekreterare) över mötet.
Vi söker två (2) mötesordförande (en ordinarie och en reserv) samt två (2) mötessekreterare (en ordinarie och en reserv) som under verksamhetsåret 14/15 kan leda Fullmäktigemötena ur en objektiv synvinkel.
Är du rätt person?
Skicka en ansökan och motivera varför just du är rätt person, senast 1/6, till valberedningen@karen.mah.se
Måndag den 16/6 kommer vi att meddela de kandidaterna som har blivit utvalda.