Vi fyller tjugo hela år nästa vecka! Kan ni fatta? Detta vill vi fira med er såklart och därför är hela veckan fullpackad där något spännande händer varje dag. Det finns dessutom en chans att vinna ett presentkort på 500 kr varje dag mellan måndag-torsdag som du kan lösa in överallt i Malmö.

Regler: En person kan endast vinna ett presentkort. Du måste vara student på Mau för att vinna.

 • Måndag 19 april: Kårens historia + tävling
  Gissa rätt svar på frågan och vinn
 • Tisdag 20 april: Studentengagemang + videotävling
  Kan du se vad vi har gömt i filmen?
 • Onsdag 21 april: 12.00 – Lunchquiz om Kåren
  Svara flest rätt på vårt quiz på Facebook och vinn dagens presentkort!
 • Torsdag 22 april: Föreningarnas dag – Vilken förening är du? + tävling
  Posta vilken förening du fick och vinn priset
 • Fredag 23 april: Musikpuben – Konsert för att runda av veckan

We celebrate twenty full years next week! Can you believe it? We want to celebrate this with you of course and therefore the whole week is packed with something exciting happening every day. There is also a chance to win a gift card of 500kr every day between Monday-Thursday that you can redeem anywhere in Malmö.

Rules: Only one person can win one gift card each. Only students at Mau can win the prizes.

 • Monday 19 April: The union’s history + competition
  Guess the right answer on our questions and win
 • Tuesday 20 April: Student engagement + video competition
  Can you spot what we have hidden in our movie?
 • Wednesday 21 April: 12.00 – Lunch quiz about the Union
  Get the most answers right on our quiz on Facebook and win today’s gift card
 • Thursday 22 April: Associations Day – Which association are you? + competition
  Post what association you got in the comments and win the prize
 • Friday 23 April: Music Pub – A filmed Concert to round off the week