I begynnelsen fanns det fyra kårer; Hälsokåren, Tvärkåren, Teknologkåren & Pedagogkåren. Universitetet ville hellre ha en kår och bestämde sig för att slå dessa kårer samman och bilda en gemensam kår. Namnet blev Studentkåren Malmö som istället fick sektioner som representerade studenter på fakultetsnivå. 

Den nya Studentkåren gick snabbt in i sitt arbete och redan 2002 kom den första upplagan av Studenternas Rättigheter och Skyldigheter; ett dokument som nästintill är heligt i Kårens värld. På den här tiden fanns ett kår-obligatorium som innebar att du var tvungen att vara medlem i Kåren, annars förbjöds du från tentor och kunde bli avstängd. 2003 flyttade Studentkåren från sina gamla lokaler till Kajplatsen som senare fick namnet Kårhuset men detta skedde inte förrän 2006. Dagens fråga som ger dig ett presentkort värt 500 kr är: Vart flyttade Studentkåren från? Svara genom att skicka en bild på rätt svar i ett meddelande till vår Facebook eller Instagram senast 23:59 idag 19/4. (Endast studenter på Mau kan vinna detta pris)

In the beginning there were four Unions; Hälsokåren, Tvärkåren, Teknologkåren & Pedagogkåren. The university preferred a single Student Union and decided to merge these four and form a joint Union. The name was the Student Union Malmö, which instead had sections that represented students at faculty level.

The new Student Union quickly became effective in their work and already in 2002 came the first edition of the Students’ Rights and Obligations; a document that is almost sacred in the Union’s world. At this time there was a union obligation which meant that you had to be a member of the Union, otherwise you were banned from exams and could be suspended. In 2003, the Student Union moved from its old premises to Kajplatsen, which was later renamed Kårhuset (Union House), but this did not happen until 2006. Our question for winning today’s gift card of 500 kr is: Where did the Student Union move from? Answer by sending a picture of the right answer in a direct message to our Facebook or Instagram page latest 23:59 today 19th of April. (Only students at Mau can win this prize)