Smittskyddsinstitutet

Assistenter för datainsamling söks till forskningsprojektet ”Förbättrad struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande.

 

Om projektet

Den 1 januari 2012 startade Smittskyddsinstitutet (SMI) tillsammans med nio partner projektet ”Förbättrad struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande” med syftet att öka antalet hälsoundersökningar av nyanlända asylsökande. Ett delprojekt handlar om att lyfta fram före detta nyanländas erfarenheter och uppfattningar om hälsa och hälsoundersökningen för asylsökande. Till vår hjälp behöver vi personer som kan arabiska, somaliska eller Dari.

 

Arbetsbeskrivning

  • Informera om forskningsprojektet och enkätinsamlingen för SFI-elever, vid utvalda SFI- centra i Skåne (Malmö, Lund och Kristianstad)
  • Förklara för respondenterna om syftet med enkäten och forskningsprojektet, och svara på deras frågor.
  • Dela ut och samla in enkäter i SFI-centra.
  • Vara behjälplig med ifyllande av enkäten (vid behov).
  • Genomföra reflekterande fältanteckningar efter varje SFI besök.
  • Vara behjälplig med tolkning av det insamlade materialet.

Kvalifikationer

Vi söker engagerade studenter på universitet eller högskola med intresse för forskning kring mänskliga rättigheter, migration, hälsa och jämlik sjukvård. Vi ser gärna att du har utbildning inom t.ex. samhällsvetenskap, folkhälsovetenskap, medicin, eller liknade och att du har goda kunskaper i forskningsmetodik. Meriterande om du har en Master eller magisterexamen och erfarenhet av insamling av data i forskningsprojekt.

Det är ett krav att du kan skriva och tala svenska och ett av språken arabiska, somaliska och farsi eller dari. För att få uppdrag krävs också att man går en halvdagsutbildning utan arvode i Malmö.

 

Ansökningsförfarande

Löpande rekrytering, sista ansökningsdag 14 april. Ansökan skickas till josefin.wangdahl@pubcare.uu.se och ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska:

  • Ett personligt brev
  • Curriculum vitae

 

Uppdragets omfattning

Cirka 7 uppdrag på 4-8 h dagtid under veckorna 17, 19, 20, 21.
Lön: Timlön

 

Kontaktperson

Josefin Wångdahl
josefin.wangdahl@pubcare.uu.se
Mob: +46 (0) 765-719005