Vi gav oss ut på fakulteterna för att träffa så många studenter vi bara kunde, dela ut goda croissanter och oändliga koppar kaffe och framför allt få höra vad ni visste om pågående Kårval. 

Vanligtvis har vi med oss lite frågor ut på fakulteterna som vi är nyfikna på att få svar på. Utan er studenter är Kåren ingenting och därför är det extra viktigt att få input från er så mycket vi bara kan! Vi vill tacka för alla svar och allt deltagande. Nästa gång ses vi i apil. Kom förbi då!

Kaffe med Kårens JA och NEJ fråga denna gång var: Känner du till Studentkårens Kårval? Så här svarande ni:

73 procent svarade JA, medan 27 procent inte visste om det. Intressant!

De öppna frågorna löd som följande:

Vilken typ av val håller Kåren den 13-26 mars? 76,5 procent vet att det är till val Kårens Fullmäktige.

Hur många studenter söker Kåren till Kårvalet? Vi söker 19 studenter som ska bilda Kårens nya Fullmäktige. Det visste enbart 31,8 procent medan majoriteten trodde på 20 på 40,4 procent. Men nu vet ni!

Hur många röster har en student i Kårvalet? Ni kan maximalt rösta på fem studenter i Kårvalet. Det visst 41,9 procent. 53,8 trodde att det var sex man kunde rösta på.