Hjälp fem elever från Malmö Borgarskola med ett projekt i språksociologi i Svenska 1.

“Ämnet vi valde att undersöka är tvåspråkighet i Malmö bland studerande i olika åldrar. Vi hade uppskattat ifall ni tog er tid att besvara en enkät.” Du hittar enkäten här.

 


 

Help out five students from Malmö Borgarskola with a project in language sociology in Swedish 1.

“The subject we have chosen is bilingualism in Malmö among students in different ages. Ww would really appreciate if you took the time to answer this questionnaire.” You can find the survey here.