Nu finns det lediga platser för Gruppanalys – terapi i grupp för personlig utveckling.

Är du student vid Malmö högskola och söker stöd och hjälp då din studietillvaro är påverkad av känslomässiga svårigheter eller psykiska symptom?

Läs mer om gruppanalys här

eller kontakta jessica.wastring@mah.se, 040-665 73 33 för intresseanmälan.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Group Analysis – group therapy for personal growth

 

Are you a student at Malmö University and looking for support and help when your study life is affected by emotional problems or psychological symptoms?

Read more about Group Analysis here

or contact jessica.wastring @ mah.se, 040-665 73 33 for registration.