SpeechDen 4 april hålls en öppen föreläsning om att våga tala på Studentcentrum kl 16-17.

Själva våga-tala-kursen börjar sedan den 11/4 och består av sammanlagt 5 träffar. Det behövs ingen anmälan till föreläsningen utan det är bara att dyka upp. Vill du gå kursen är det bra att ha tagit del av föreläsningen innan.

Info och anmälan till kursen sker till …

Ola Olefeldt, Kurator på Studenthälsan
040-665 72 18
ola.olefeldt@mah.se

Läs mer: www.mah.se/english/Student/Student-health-services/Startsida_innehall/Our-services/Speech-anxiety-group

 

—————————–

 

On April 4th there is an open lecture about speech anxiety support at the Student center, at 4-5 pm. 

The course about anxiety support starts on April 11th and consists of 5 sessions. You do not have to sign up for the lecture. If you want to join the course however it is good if you have attended this lecture in advance.

For more info and registration …

Ola Olefeldt, Counselor at Student Health Service
040-665 72 18
ola.olefeldt@mah.se

Läs mer: www.mah.se/english/Student/Student-health-services/Startsida_innehall/Our-services/Speech-anxiety-group