Bli en del av vår styrelse / Become a part of our board

IF Academ söker nya styrelsemedlemmar och aktivitetsledare! Lediga tjänster öppnas upp för ordförande, viceordförande, kassör och sekreterare (nya aktivitetsledare är alltid välkomna att ansluta sig likväl!) 
Är du nuvarande student vid Malmö universitet, gillar fysisk aktivitet och vill du gå med i vår styrelse? Som styrelsemedlem får du utöver uppdraget åtnjuta flera fördelar, gratis kurser och träningsläger, arvode och ett plus i kanten på ditt CV för framtida jobbansökningar, för att nämna några – se det som en ny upplevelse! låter det intressant?    Skicka din ansökan där du berättar lite om dig själv, vad du är intresserad av och hur många terminer du vill vara med i föreningen till ifacadem@malmostudenter.se

(ENG) IF Academ is looking for new board members and activity leaders! Vacancies are now available for chairman, vice chairman, treasurer and secretary (new activity leaders are always welcome to sign up as well!)  Are you a current student at Malmö university, enjoy physical activity and would you like to join our board? As board member you get to enjoy several benefits in addition to the assignment, free courses and training camps, emolument and a nice plus on your CV for future job applications, just to name a few – see it as a new experience! Does it sound interesting? Send your application -> where you tell little about yourself, what you are interested in and how many semesters you want to join the association to ifacadem@malmostudenter.se