Malmö högskolas loggaLyssna upp alla förskollärare, lärare och yrkesvägledare! Det är dags för en arbetsmarknadsdag på Lärande och samhälle.

Arbetsmarknadsdagen kommer att ske på Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, den 20 maj mellan klockan 10 och 15. Missa inte det här tillfället att träffa representanter från dina framtida arbetsplatser!

 


 

Teachers and vocational guidance officers, listen up! It is time for a work fair at Education and society. 

The work fair will be held at Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, on May 20th between 10am and and 3pm. Don’t miss this opportunity to meet representatives from your future employers!