SFS (Sveriges Förenade Studentkårer) är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. Det är den nationella studentorganisationen i Sverige och den samlade studentrösten. SFS driver alla de gemensamma frågor som rör studenter på det nationella och internationella planet.
Läs gärna mer på www.sfs.se

En gång om året samlas alla medlemskårer och håller ett fullmäktigemöte som kallas SFS-FUM. Här tas bland annat beslut om vad SFS skall arbeta med under det kommande året.

2014 kommer SFS-FUM äga rum i Norrköping och du har nu chansen att vara en av 9 delegater ifrån Studentkåren Malmö!
Tänk på att medlemskap i Studentkåren och att du är student på Malmö Högskola är ett krav för att komma med.

Här hittar du anmälningsformuläret. Sista ansökningsdag 30 November. 

Har du frågor om SFS-FUM?
Kontakta Charlotta Tjärdahl på:
charlotta.tjardahl@karen.mah.se