Vi behöver dig till Fullmäktige – Fyllnadsval 1 december!

Fullmäktige är vårt högst beslutande organ som vanligtvis består av 29 studenter som beslutar vad Kåren ska arbeta med. FUM driver också frågor mot fakulteterna och universitetet. Är du sugen att vara med i FUM men missade chansen att kandidera under FORUM i september? Just nu saknar vi 5 stycken studiepolitiskt intresserade studenter som kan fylla de sista platserna. Om du vill ställa upp till fyllnadsvalet, som kommer äga rum vid nästa Fullmäktigemöte den 1:e december, skicka in din ansökan (Max A4) till valberedningen@malmostudenter.se senast den 17:e november! Kan du inte komma på mötet går det bra men det är starkt rekommenderat att göra det då du redan då har möjlighet att vara med på mötet och påverka. 

Skriv några rader om vem du är, vad du pluggar och varför du vill vara med och påverka studielivet för alla studenter på Mau. 

Läs mer här vad det innebär att vara med i FUM: https://malmostudenter.se/vad-gor-karen/studentinflytande/

Har du några frågar kan du maila valberedningen@malmostudenter.se eller kom och prata med oss i receptionen under våra öppettider. 

We need you for the Union’s Council – by-election December 1!

The council is our highest decision-making body, which usually consists of 29 students who decide what the Union should work with. FUM also pursues issues with the faculties and the university. Are you interested in joining FUM but missed the chance to run through FORUM in September? Right now we are missing 5 students interested in study policy who can fill the last spots. If you want to stand for the by-election, which will take place at the next Council meeting on 1 December, send your application (Max A4) to valberedningen@malmostudenter.se no later than 17 November! If you cannot attend the meeting, it is fine, but it is strongly recommended to do so as you already have the opportunity to attend the meeting and make an impact.

Write a few rows about who you are, what you study and why you want to be involved and influence student life for all students at Mau.

Read more here what it means to be part of FUM: https://malmostudenter.se/vad-gor-karen/studentinflytande/

If you have any questions, you can email valberedningen@malmostudenter.se or come and talk to us at the reception during our opening hours.