Kårvalet 2022 – Vi har ett resultat!

Kårvalet 2022 är över och vi har ett resultat! Tack till alla som röstat! Här kan vi nu presentera Studentkåren Malmös nya fullmäktigeledamöter:

ETT STORT TACK till alla er som har röstat i Kårvalet! Här är ditt nya Fullmäktige som kommer representera dig i ett år för att ge alla studenter på Mau en så bra studietid som möjligt!

____

Union Election 2022 – We have a result!

The Union Election 2022 is over and we have a result! Thank you to all who voted! Here is the new Union Council for Malmö Student Union:

A BIG THANK YOU to all of you who voted in the union election! This is your new union council that will represent you for a year to give all students at Mau the best possible study time.

Studentkåren Malmös Fullmäktige 2022/2023:

Student Union Malmö Council 2022/2023: