Kårens Fototävlingar!

Varje månad startar ett nytt tema där du som student på Malmö universitet kan delta genom att fota i kombination med en påhittig bildtext.

 

Majs tema: SOMMARPLANER ELLER INTE? Har nu några sommarplaner, eller är det bästa att inte ha några alls?

 

Regler:

-Ett bidrag/person som mailas till: inforum@malmostudenter.se

-Du ska vara student vid Malmö universitet.

– Vinnaren väljs av Studentkåren Malmö och beslutet kan inte överklagas.

-Tävling pågår varje ny månad med ett nytt tema som släpps.

Bästa foto i kombination med text kommer att vinna två biobiljetter och meddelas. Bidrag publiceras i Kårens sociala kanaler.

Tidigare vinnare:

STUDENTINFLYTANDE Apr.18 Philipp’ Marra

EFTER PLUGGET Mar.18 Fatemeh Hamidi

FAVORITDJUR     Feb.18  Fatemeh Hamidi

BÄSTA BOK            Nov.17  Philipp’ Marra

STUDIESNACK     Okt.17   Johanna Velin

CREATIVE MESS  Sep.17  Camilia El Sayed

 

_________

The Student Union Photo competition!

Every month, a new theme starts where you as a student at  Malmö University can participate by shooting in combination with a inventive caption.

Mays theme: SUMMER PLANS OR NOT? Do you have any summer plans, or is it best to have no plans att all?

Rules:

-One contribution / person that you email to: inforum@malmostudenter.se

-You are a student at Malmö University.

– The winner is chosen by the Student Union of Malmö and the decision can not be appealed.

– The contest is ongoing for every new month with a new theme released.

Best picture in combination with text will win two movie tickets and will be announced. Contributions will be published in the Student Unions social channels.

 

Earlier winners: 

STUDENT INFLUENCE Apr.18 Philipp’ Marra

AFTER SCHOOL            Mar.18 Fatemeh Hamidi

FAVORITE ANIMAL     Feb.18  Fatemeh Hamidi

BEST BOOK                     Nov.17  Philipp’ Marra

STUDYSNACK               Oct.17   Johanna Velin

CREATIVE MESS         Sep.17  Camilia El Sayed