Kårens Fototävling (inte aktuell)

Kårens Fototävlingar!

Varje månad startar ett nytt tema där du som student på Malmö universitet kan delta genom att fota i kombination med en påhittig bildtext.

 

Majs tema: SOMMARPLANER ELLER INTE? Har nu några sommarplaner, eller är det bästa att inte ha några alls?

 

Regler:

-Ett bidrag/person som mailas till: inforum@malmostudenter.se

-Du ska vara student vid Malmö universitet.

– Vinnaren väljs av Studentkåren Malmö och beslutet kan inte överklagas.

-Tävling pågår varje ny månad med ett nytt tema som släpps.

Bästa foto i kombination med text kommer att vinna två biobiljetter och meddelas. Bidrag publiceras i Kårens sociala kanaler.

Tidigare vinnare:

STUDENTINFLYTANDE Apr.18 Philipp’ Marra

EFTER PLUGGET Mar.18 Fatemeh Hamidi

FAVORITDJUR     Feb.18  Fatemeh Hamidi

BÄSTA BOK            Nov.17  Philipp’ Marra

STUDIESNACK     Okt.17   Johanna Velin

CREATIVE MESS  Sep.17  Camilia El Sayed

 

_________

The Student Union Photo competition!

Every month, a new theme starts where you as a student at  Malmö University can participate by shooting in combination with a inventive caption.

Mays theme: SUMMER PLANS OR NOT? Do you have any summer plans, or is it best to have no plans att all?

Rules:

-One contribution / person that you email to: inforum@malmostudenter.se

-You are a student at Malmö University.

– The winner is chosen by the Student Union of Malmö and the decision can not be appealed.

– The contest is ongoing for every new month with a new theme released.

Best picture in combination with text will win two movie tickets and will be announced. Contributions will be published in the Student Unions social channels.

 

Earlier winners: 

STUDENT INFLUENCE Apr.18 Philipp’ Marra

AFTER SCHOOL            Mar.18 Fatemeh Hamidi

FAVORITE ANIMAL     Feb.18  Fatemeh Hamidi

BEST BOOK                     Nov.17  Philipp’ Marra

STUDYSNACK               Oct.17   Johanna Velin

CREATIVE MESS         Sep.17  Camilia El Sayed

 
PageLines