Att engagera sig på universitetet ger dig värdefulla erfarenheter inför ditt kommande arbetsliv och ger förståelse för hur ett universitet är uppbyggt. Det finns många sätt att utöva ditt studentinflytande på och här kartlägger vi det åt dig.

Studentinflytande och representation

Nämnder och organ

Studentkåren Malmö sitter med i alla nämnder, grupper och organ på Malmö universitet. Studentperspektivet är oerhört viktig för universitetet och fungerar som ett verktyg för att öka utbildningskvalitén. Kåren tillsätter representanter till dessa nämnder via fem olika möten, som kallas FORUM. För mer info om Forum kontakta ditt Studentombud.

På ditt program eller kurs

Den kanske viktigaste delen av studentinflytandet på Malmö universitetet är studenternas rätt till inflytande över sin egna utbildning. Vid alla program och kurser på Malmö universitet ska det finnas kurs- och programrepresentanter. Som representant för du dina kursares talan gentemot lärare och sitter med vid möten som berör din utbildning. Är du intresserad av att kunna påverka din utbildning så ta kontakt med ditt Studentombud så berättar hen mer.

På din fakultet

På varje fakultet finns ett studentombud med uppdrag att ta hand om studentärenden och bedriva studentnära kårverksamhet. Studentombudet sitter alltid i fakultetsstyrelse, utbildningsnämnd samt ledningsgrupp. Du hittar kontaktuppgifter till ditt studentombud här.

Fakulteternas styrelser är det viktigaste organet för ombuden, och spelar en nyckelroll för studentinflytandet. Studenterna har två representanter med rösträtt och medverkan i styrelsen och är av starkt signalvärde. Här avgörs frågor om ekonomisk fördelning mellan enheter på fakulteten, men även beslut om tex uppstart och nedläggning av utbildningsprogram sker här. Student-representanterna utses på FORUM som hålls i början av höstterminen på områdena varje år. Här har varje enskild student en chans att vara med och påverka sin utbildning och samtidigt skaffa sig erfarenheter och meriter som kan vara av avgörande betydelse. Är du intresserad av att aktivera dig inom kåren ska du ta kontakt med ditt ombud.

Hur utbildningar sammansätts samt innehåll och upplägg i kurser är ofta väldigt viktiga utgångspunkter för hur bra din utbildning blir och är. Därför fästs ofta stor vikt vid utbildnings- och grundutbildningsnämnderna. Vanligen finns ett par platser till studenter i dem.

 Inflytande vid Studentkåren

Vill du hellre bestämma vad Kåren ska syssla med så ska du sitta med i Fullmäktige. Studentkåren Malmö styrs av Fullmäktige som väljs av er studenter under Kårvalet. Fullmäktige (eller FUM) är Kårens högsta beslutande organ och har ansvar för alla beslut och all verksamhet inom Kåren. FUM består av 19 personvalda studenter som tillsätts i Kårvalet varje vår. I FUM sitter även ytterligare 10 ledamöter som tillsätts i början av höstterminen via 5 möten som kallas FORUM, totalt alltså 29 ledamöter. FUM träffas fem till sex gånger på ett år och fattar alla övergripande beslut under året.

Heltidsuppdrag på Studentkåren

Det finns faktiskt också möjlighet att ha ett heltidsuppdrag på Kåren. Kåren har en Ordförande och en Vice ordförande som är heltidsarvoderade och har tagit en paus från sina studier för att arbeta ett år på Kåren. För att ha möjligheten att få en av positionerna måste du först kandidera i Kårvalet och bli en av 19 kandidater som väljs in i FUM och sen ansöka till den position du vill ha. Ett heltidsuppdrag på Kåren är krävande, men också otroligt roligt och utvecklande. Du kommer gå på många möten, träffa många studenter och lära dig allt om Malmö universitet.

Du lär känna många intressanta personer med liknande intressen som du. Chansen är stor att du träffar på vänner för livet.  Du kan påverka hur Kåren styrs och vad Kåren ska pyssla med och lägga energi på under tiden som du är Fullmäktigeledamot. Och genom att sitta med i universitetets olika nämnder ser du till att ditt område och din utbildning är så bra som möjligt. Du påverkar alltså direkt din och andras studiesituation.

Dessutom ger kårengagemang dig en värdefull pusselbit till din arbetslivserfarenhet och du får alltid ett intyg på att du varit aktiv inom Kåren. Intyget kan förhoppningsvis ge dig ett försprång när du är klar med din utbildning och är redo att börja söka jobb.