Studentkåren Malmö

Studentkåren Malmö är en ideell, politisk och religöst obunden organisation som har som huvuduppgift att främja för att studenter vid Malmö högskola ska ha en behaglig studietid.

Studentkåren Malmö är resultatet av sammanslagningen av fyra sektionskårer och representerar studenter från fyra olika fakulteter. Varje läsår har Kåren en anslutningsgrad på ca 50 % av 13 000 studenter vilket gör Studentkåren Malmö till en av de starkaste bland studentkårerna i Sverige gällande antalet medlemmar och förankring.

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisationen är uppdelad i ett fullmäktige, en styrelse och ett arbetsteam bestående av ett presidium, fem studentombud, ett kansli och ett stort ideellt engagemang. Studentkåren Malmös verksamhet omfattar studentrepresentation, studiesocialverksamhet och samverkan med näringsliv och kommun. Studentrepresentationen kategoriseras i enskilda studentärenden vid tvist mellan studenter och högskolan och en övergipande studentrepresentation på högskolans samtliga beslutande organ. Genom representationen ser Kåren till att kvalitetssäkra och utveckla utbildningen vid Malmö högskola. Den studiesociala verksamheten som bland annat innefattar studentinriktat föreningsliv, introduktions- och festverksamhet, kultur, bostadsfrågor och samhällspolitisk verksamhet ser till att studenter berikar sin studietid med aktiviteter vid sidan om studierna.

 

 
PageLines