Studentkåren Malmö är en ideell, politisk och religiöst obunden organisation som har som huvuduppgift att främja studierna och vad som äger sammanhang med detta vid Malmö universitet. 

Studentkåren Malmö är resultatet av sammanslagningen av fyra sektionskårer och representerar studenter från fyra olika fakulteter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisationen är uppdelad i ett fullmäktige, en styrelse och ett arbetsteam bestående av ett presidium, fyra studentombud, ett kansli och ett stort ideellt engagemang. Studentkåren Malmös verksamhet omfattar studentrepresentation, studiebevakning, studiesocial verksamhet och samverkan med näringsliv och kommun. Studentrepresentationen kategoriseras i enskilda studentärenden vid tvist mellan studenter och universitetet och en övergripande studentrepresentation på universitetets samtliga beslutande organ. Genom representationen ser Kåren till att kvalitetssäkra och utveckla utbildningen vid Malmö universitet. Den studiesociala verksamheten som bland annat innefattar studentinriktat föreningsliv, introduktions- och festverksamhet, kultur, bostadsfrågor och samhällspolitisk verksamhet ser till att studenter berikar sin studietid med aktiviteter vid sidan om studierna.