Datum: 05/03/2020

Tid: 19.00

Plats: Malmö Live, Konsertsalen

Biljett
Våroffer är ett dansverk om en hednisk rit, där en ung person hetsas
att dansa sig till döds som offer till jorden.