Datum: 28/04/2020

Tid: 19.00

Plats: Malmö Opera, Stora Scenen

Biljett

Sagolik opera byggd på Shakesperes komedi.