Datum: 21/05/2020

Tid: 19.00

Plats: Malmö Opera, Stora Scenen

Biljett

Sagolik opera byggd på Shakesperes komedi.