Hur skulle du göra?

 

Tyst kritik

En föreläsare som du har på en kurs och som kommer att återkomma på flera kurser, klagas det mycket på både före och efter dennes föreläsningar av en majoritet på kursen. Du är själv inte heller särskilt nöjd med föreläsaren.

Tänk på att … studenter kan gå samman och prata med lärare om ni är missnöjda med något. Känns det jobbigt att ta diskussionen själva finns Kåren som stöd. Kontakta ditt studentombud för råd. Kom även ihåg att ge konstruktiv kritik i kursutvärderingen.

 

Sämre betyg

Du upplever att en av dina föreläsare inte tycker särskilt mycket om dig. Du får tillbaks en tenta där du har fått ett sämre betyg än vad en av dina kursare har fått, trots att era svar inte är särskilt olika.

Tänk på att … du inte kan överklaga examinatorns beslut, MEN du kan kräva en omprövning och motivering av betyget. Hör av dig om du känner dig orättvist behandlad.

 

Komplettering

Som pank student har du tagit ett extrajobb och på grund av det missat några seminarier på en kurs. Du får godkänt på kursens tenta men får inte in ditt betyg i ladok. När du frågar din examinator säger denne att du missat några seminarier som du måste komplettera. Du visste inte om att de var obligatoriska och det står inte heller i kursplanen att de ska räknas med i bedömningen av dina prestationer.

Tänk på att … det som står i kursplanen är det som gäller, varken mer eller mindre. Det är inte tillåtet att ha obligatoriska moment som inte är examinerande, och det är inte tillåtet att ha examinerande moment som inte står med i kursplanen.

 

Tentaresultat

Du har nu väntat 25 arbetsdagar på att få veta ditt resultat på den senaste tentan, trots att reglerna säger att du högst ska behöva vänta 15 arbetsdagar. Om 5 arbetsdagar äger omtentan rum (trots att du ska ha minst 10 arbetsdagar på dig att plugga efter att du har fått tentamensresultatet). Du vet ännu inte om du klarat tentan eller inte, därför vet du inte heller om du behöver plugga på ämnet igen eller om du kan fokusera på nästa kurs.

Tänk på att … det finns regler för det mesta på universitetet. Läs mer i dokumentet Studenters rättigheter och skyldigheter eller hör av dig till ditt studentombud om du är osäker på något.