Kårens Fototävling

Kårens Fototävlingar!

Varje månad startar ett nytt tema där du som student på Malmö universitet kan delta genom att fota i kombination med en påhittig bildtext.

 

Februaris tema: Djur! Vilket är ditt favoritdjur?

 

 

Regler:

-Ett bidrag/person som mailas till: inforum@malmostudenter.se

-Du ska vara student vid Malmö universitet och medlem i Kåren.

– Vinnaren väljs av Studentkåren Malmö och beslutet kan inte överklagas.

-Tävling pågår varje ny månad med ett nytt tema som släpps.

Bästa foto i kombination med text kommer att vinna två biobiljetter och meddelas. Bidrag publiceras i Kårens sociala kanaler.

Tidigare vinnare:

BÄSTA BOK            Nov.17  Philipp’ Marra

STUDIESNACK     Okt.17   Johanna Velin

CREATIVE MESS  Sep.17  Camilia El Sayed

 

_________

The Student Unions Photo competitions!

Every month, a new theme starts where you as a student at  Malmö University can participate by shooting in combination with a inventive caption.

Decembers theme: Animals! Which is you favorite animal?

 

Rules:

-One contribution / person that you email to: inforum@malmostudenter.se

-You are a student at Malmö University and a member of the Student Union Malmö.

– The winner is chosen by the Student Union of Malmö and the decision can not be appealed.

– The contest is ongoing for every new month with a new theme released.

Best picture in combination with text will win two movie tickets and will be announced. Contributions will be published in the Student Unions social channels.

 

Earlier winners: 

BEST BOOK            Nov.17  Philipp’ Marra

STUDYSNACK       Oct.17   Johanna Velin

CREATIVE MESS  Sep.17  Camilia El Sayed