Kaffe med Kåren

– English info further down –

Kaffe med Kåren – vi ses på din fakultet!

Kaffe med Kåren anordnas en gång per månad på varje fakultet. Då kommer Studentkåren ut till din fakultet för att träffa er studenter. Ditt studentombud finns på plats och du har chansen att berätta för oss vad du tycker behöver förbättras på universitetet. Eventet kan se lite olika ut från månad till månad. Ibland har vi ett speciellt tema som vi fokuserar på, kanske ber vi dig att svar på frågor i en enkät, ibland har vi med oss något intressant företag, och vi bjuder alltid kårmedlemmar på kaffe!

Datum för nästa Kaffe med Kåren på din fakultet:

Malmö sjukhusområde (Hälsa och samhälle) : 18/10, 14/11 & 13/12.

Niagara (Kultur och samhälle och Teknik och samhälle) : 16/10, 13/11 & 13/12.

Orkanen (Lärande och samhälle): 23/10, 15/11 & 13/12.

Kaffe med Kåren är alltid mellan kl. 10:00 – 14.00.

 

 

kaffemedkaren_feature

Union Coffee – we’ll meet at your faculty!

Union Coffee is held once a month at each faculty. The Student Union visits your faculty to meet with students. Your student representative is present and you have the chance to tell us what you think needs to be improved at the university. The event may differ slightly from month to month. Sometimes we have a special theme that we focus on, maybe we ask you to answer questions in a survey, sometimes we bring a interesting company, and we always Union members with some free coffee!

Dates for Union coffee at your facultiy:  

Malmö sjukhusområde (Health and Society): 18/10, 14/11 & 13/12.

Niagara (Culture and Society and Technology and Society):  16/10, 13/11 & 13/12.

Orkanen (Education and Society): 23/10, 15/11 & 13/12.

Union coffee is always between 10:00 and 14.00.

 

 
PageLines