– English info further down –

Kårens Fototävling! Varannan vecka startar ett nytt tema där du som student på Malmö högskola kan delta genom att fota i kombination med en påhittig bildtext.

Nu är det dags för Kårens Foto-tävling nr.2! Förra omgångens vinnare av två biobiljetter blev Camilia El Sayed, se vinnande bidrag på vår hemsida under ”nyheter”. V.41-42 är temat: STUDIESNACK. Vad tuggar du helst på för att få hjärnan att samarbeta när du pluggar?

Regler:
-Ett bidrag/person som mailas till: inforum@malmostudenter.se
-Du ska vara student vid Malmö högskola och medlem i Kåren.
– Vinnaren väljs av Studentkåren Malmö och beslutet kan inte överklagas.
-Tävling pågår till och med söndag den 15 oktober 2017.

Bästa foto i kombination med text kommer att vinna två biobiljetter och meddelas måndag 16 oktober 2017. Bidrag publiceras i Kårens sociala kanaler.

 

Tidigare vinnare:

 

STUDIESNACK w.40-w-40        ………………..

CREATIVE MESS. w.38-w.39  Camilia El Sayed

 

 

 

 

 

________

 

Now it is time for the Student Unions Photo competition number 2! Last week´s winner was Camilia El Sayed, see the contribution on our website at ”nyheter”. This weeks theme is STUDYSNACK. What do you preferaly chew at to get you brain cooperate the best with you when you are studying?

 

Rules:
-One contribution / person that you email to: inforum@malmostudenter.se
-You are a student at Malmö University and a member of the Student Union Malmö.
– The winner is chosen by the Student Union of Malmö and the decision can not be appealed.
– The contest is ongoing until Sunday, October 15th, 2017.

Best picture in combination with text will win two movie tickets and will be announced Monday 16th of October 2017. Contributions will be published in the Student Unions social channels.

 

Earlier winners:

STUDYSNACK w.40-w-40        ………………..

CREATIVE MESS. w.38-w.39  Camilia El Sayed

 

 

Comments are closed.