Teknik & samhälle

Här hittar du de nämnder, grupper och organ som du kan sitta med i på Teknik & samhälle, samt vilka som är engagerade i respektive grupp för tillfället.

De grupper som är vakantsatta behöver ditt engagemang.

 

Nämnd/Grupp Namn
Anställningsnämnd Paolo Alexandriyski
Fakultetsstyrelsen Paolo Alexandriyski, Betim Goxhuli
Utbildningsnämnden Isak Allansson, Betim Goxhuli
Husgruppen Vakant
Kursnämnden Isak Allansson
Studenthälsans nätverksgrupp Vakant
Skyddskommittén Paolo Alexandriyski

 

 
PageLines